Skip to content ↓

Schools & Colleges

UWC’nin 17 okulu zorlu, mücadeleci ve dönüşümsel eğitimi (challenging and transformational education) her yıl 9.500 öğrenciye sunar. Okullarımız 17 farklı ülke ve dört kıtada yer almaktadır.

Her okulun bulundukları konum, ülke, kültürel içerik ve topluluktan kaynaklanan farklı özellikleri vardır. Hepsini UWC yapan özellik ise dünya çevresindeki farklı kültürlerden gelen öğrencilerin birbiriyle yaşaması ve bu ortamdan birlikte öğrenerek eğitimin barış ve sürdürülebilirlik için hizmet etmesini sağlamaktır.

Page 1

18 Colleges
Worldwide