Προχωρήστε στο περιεχόμενο ↓

Κριτήρια Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι αιτητές για το Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΕΕ για τη Νεολαία της Κύπρου στο UWC πρέπει να πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια

  • Να έχουν γεννηθεί στην Κύπρο ή ένας από τους γονείς πρέπει να έχει γεννηθεί στην Κύπρο.
  • Πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου.
  • Να έχει φοιτήσει επί πέντε συναπτά έτη σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κύπρο.
  • Να είναι μεταξύ 16-18 ετών, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2020.
  • Θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει, τουλάχιστον το δέκατο  (10)  έτος φοίτησης τους ή να ειναι εγγεγραμμένοι στο δέκατο έτος φοίτησης τους κατα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου

Προτού υποβάλετε αίτηση, βεβαιωθείτε ότι πληρείτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας